‘Ineens zitten we allemaal thuis. Thuis wil je de kinderen ook onderwijs geven. De gemiddelde schooldag start met een bijbelverhaal, maar hoe doe je dat thuis?’ De HGJB reikt ons hiervoor materiaal aan. Lees hieronder wat dat is. 1) Bijbelverhaal (basisschoolleeftijd) Voor de gezinsmomenten rondom het thema ‘gebed’ bieden we een start van de dag aan de hand van de …

Beste gemeenteleden, Allereerst willen wij u hartelijk groeten en Gods dragende hand toewensen in deze zeer bijzondere periode, waarin de coronacrisis ons allen bezighoudt. Een crisis, die wij niet eerder meegemaakt hebben en die het maatschappelijke, economische en persoonlijke leven ontregelt. Bemoediging We willen u en jou in deze ‘ontregeling van ons leven’ een bemoediging doorgeven vanuit Gods Woord. David …

De redactie van De Waarheidsvriend heeft een pdf gemaakt van het paasnummer met daarin artikelen die raken aan/gaan over de coronacrisis. Wij willen dit graag aanbieden zodat u het eventueel kan doorsturen of afdrukken ter bemoediging en bezinning. Lees hier het paasnummer  

Matthäus Passion en Stille Week De passiestilten in de Stille Week werden vanwege het coronavirus online gestalte gegeven. Er werden een aantal stukken uit de Matthäus Passion gespeeld door de bekende organist en inwoner van ons dorp: Aart Bergwerff. Tot bemoediging en troost van zoveel mensen, die thuis (moeten) zitten of het moeilijk/stress hebben in deze periode. In zijn Matthäus …