Verkorte versie gebruiksplan Hervormde Gemeente Waardenburg – Neerijnen in de PKN   ⦁ 9 juni 2020 Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de kerkenraad op 9 juni 2020, met inachtneming van de richtlijnen van de overheid waaronder de RIVM richtlijnen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en het door de PKN verstrekte Protocol, zie, …