Beste gemeenteleden, Vanaf zaterdag 25 september verandert de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Voor het moderamen van de PKN is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René …