Beste gemeenteleden, Vanaf zaterdag 25 september verandert de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Voor het moderamen van de PKN is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René …

  Geachte gemeenteleden, Mag Ik u voorstellen: Ruth Souti Mondol uit Bangladesh, jarenlang het sponsorkind van onze gemeente via Woord en Daad. Inmiddels is Ruth 22 jaar en moet het sponsorprogramma verlaten. De partnerorganisatie van Woord en Daad in Bangladesh geeft Ruth andere mogelijkheden om haar studie af te ronden. Wij wensen haar Gods zegen toe. Als Diaconie kregen wij …