Verkorte versie gebruiksplan Hervormde Gemeente Waardenburg – Neerijnen in de PKN Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de kerkenraad op 9 juni 2020, met inachtneming van de richtlijnen van de overheid waaronder de RIVM richtlijnen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en het door de PKN verstrekte Protocol, zie, https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ een gebruiksplan opgesteld voor …

Winter werkboekje seizoen 2020-2021

  Geachte gemeenteleden, Mag Ik u voorstellen: Ruth Souti Mondol uit Bangladesh, jarenlang het sponsorkind van onze gemeente via Woord en Daad. Inmiddels is Ruth 22 jaar en moet het sponsorprogramma verlaten. De partnerorganisatie van Woord en Daad in Bangladesh geeft Ruth andere mogelijkheden om haar studie af te ronden. Wij wensen haar Gods zegen toe. Als Diaconie kregen wij …

De redactie van De Waarheidsvriend heeft een pdf gemaakt van het paasnummer met daarin artikelen die raken aan/gaan over de coronacrisis. Wij willen dit graag aanbieden zodat u het eventueel kan doorsturen of afdrukken ter bemoediging en bezinning. Lees hier het paasnummer