Bericht voor de gemeente: naar de kerk zonder reservering weer mogelijk!


Beste gemeenteleden,

Vanaf zaterdag 25 september verandert de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Voor het moderamen van de PKN is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van tevoren te controleren of mensen welkom zijn.” Aldus berichtgeving vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkenraad van Hervormd Waardenburg – Neerijnen komt op grond daarvan tot het volgende beleid aangaande de kerkdiensten vanaf zondag 26 september:

Naar de kerk komen zonder reservering is weer mogelijk, daarbij dienen we wel gepaste afstand te houden van elkaar. Probeer daarom aandacht te hebben dat we niet strak naast elkaar gaan zitten, geef elkaar de ruimte en laten we nog geen handen schudden e.d.

Voor de mensen die aan de 1,5 meter willen vasthouden of zich er niet veilig bij voelen wegens hun kwetsbare gezondheid is er alle begrip als er nog voor gekozen wordt om de kerkdiensten online te volgen.

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht.

 We hopen vanaf aanstaande zondag dus weer te gaan kerken op een manier, die dicht tegen het oude normaal aanligt.

Daar zijn we als kerkenraad enorm dankbaar voor! We danken onze Heere voor deze ontwikkelingen en wensen u en jou gezegende diensten. Tot zondag!

Namens de kerkenraad,

Ds. K.E. Schonewille.

Kerkdiensten


24
okt
10:00 uur: ds. J. Niessing (Kesteren)
Consistorie Neerijnen
24
okt
18:30 uur: ds. E van Rooijen (Noordeloos)
Kerkgebouw Waardenburg
31
okt
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Kerkgebouw Waardenburg
31
okt
18:30 uur: ds. M. Messemaker (Ridderkerk)
Kerkgebouw Neerijnen

Agenda


25
okt
Catechisatie
18:30 | De Oude School
29
okt
Afscheidsavond i.v.m. vertrek fam. Schonewille
19:00 | De Oude School