Nieuws m.b.t. coronacrisis


Beste gemeenteleden,

Allereerst willen wij u hartelijk groeten en Gods dragende hand toewensen in deze zeer bijzondere periode, waarin de coronacrisis ons allen bezighoudt. Een crisis, die wij niet eerder meegemaakt hebben en die het maatschappelijke, economische en persoonlijke leven ontregelt.

Bemoediging

We willen u en jou in deze ‘ontregeling van ons leven’ een bemoediging doorgeven vanuit Gods Woord. David zegt in Ps. 31 vers 16: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’. Ook in deze periode van crisis, liggen onze tijden niet in de hand van een virus, ook niet in de hand van het lot, niet in de hand van het kwaad of de boze, zelfs niet in de hand van regeringsleiders of medici. Maar in deze periode liggen onze tijden in de hand van God! We brengen deze crisistijd dus niet alleen door! Maar aan de hand van onze Heere Jezus en in verbondenheid aan Hem, zijn onze tijden in de hand van onze hemelse Vader. Vertrouwt u daarom aan Hem toe, Hij is te vertrouwen, een hulp in benauwdheden (Ps. 46: 2).

Praktisch

Tegelijk willen wij u en jou met het oog op het kerkelijk leven ook graag informeren over hoe wij het in de kerk de komende periode praktisch gaan doen. In lijn met de landelijke maatregelen t.a.v. het coronavirus is het volgende besloten voor de komende periode:

  • Tot 1 juli zullen er geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden.
  • Kerkdiensten zullen tot 1 juli online te volgen zijn (dat kan via de website).
  • Vanaf 1 juli zullen er weer kerkdiensten zijn met fysieke aanwezigheid van maximaal 70 personen.
  • De nieuwsbrief en de liederen van Weerklank zullen via email worden toegezonden, u kunt ze ook vinden op de website.
  • Collecten kunnen via de bank overgemaakt worden. Via NL26 RABO 0373 7315 66. Of via de website onder het kopje “collecte”.
  • Bijzondere diensten zijn verplaatst worden naar data in augustus en september.
  • Pastorale ondersteuning vond tot 1 juni vooral via telefoon en email plaatsvinden (via: [email protected] en 0418-651539). Vanaf 1 juni is het ‘fysieke’ pastoraat weer (met voorzichtigheid) opgepakt. Met inachtneming van de voorschriften vanuit de overheid. Betreft het pastoraat voor iemand met het coronavirus, dan zal eerst overlegd worden met de GGD.

Tot slot willen we u vragen om deze informatie te delen. Heb oog voor eenieder om u heen. Kijk hoe u zelf, met inachtneming van de maatregelen, naar mensen in de buurt kan omzien. Daarin van harte Gods zegen toegewenst. 

Ik groet u allen, namens de kerkenraad, met broederlijke groeten.

Ds. K.E. Schonewille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten


1
aug
10:00 uur: ds. C.J. van der Dussen (Ede)
Kerkgebouw Neerijnen
1
aug
18:30 uur: ds. L. van Wingerden (‘s Hertogenbosch)
Kerkgebouw Waardenburg

Agenda


Geen agenda-items gevonden.