Nieuws m.b.t. coronacrisis


Beste gemeenteleden,

Allereerst willen wij u hartelijk groeten en Gods dragende hand toewensen in deze zeer bijzondere periode, waarin de coronacrisis ons allen bezighoudt. Een crisis, die wij niet eerder meegemaakt hebben en die het maatschappelijke, economische en persoonlijke leven ontregelt.

Bemoediging

We willen u en jou in deze ‘ontregeling van ons leven’ een bemoediging doorgeven vanuit Gods Woord. David zegt in Ps. 31 vers 16: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’. Ook in deze periode van crisis, liggen onze tijden niet in de hand van een virus, ook niet in de hand van het lot, niet in de hand van het kwaad of de boze, zelfs niet in de hand van regeringsleiders of medici. Maar in deze periode liggen onze tijden in de hand van God! We brengen deze crisistijd dus niet alleen door! Maar aan de hand van onze Heere Jezus en in verbondenheid aan Hem, zijn onze tijden in de hand van onze hemelse Vader. Vertrouwt u daarom aan Hem toe, Hij is te vertrouwen, een hulp in benauwdheden (Ps. 46: 2).

Praktisch

Tegelijk willen wij u en jou met het oog op het kerkelijk leven ook graag informeren over hoe wij het in de kerk de komende periode praktisch gaan doen. In lijn met de verscherpte landelijke maatregelen t.a.v. het coronavirus is het volgende besloten voor de komende periode:

  • Tot 1 juli zullen er geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden
  • Kerkdiensten zullen tot 1 juli online te volgen zijn (dat kan via de website).
  • De nieuwsbrief en de liederen van Weerklank zullen in deze weken via email worden toegezonden, u kunt ze ook vinden op de website.
  • Collecten kunnen via de bank overgemaakt worden. Via diaconie: NL53RABO0366704788 en kerkrentmeesters: NL08RABO0366702688.
  • Bijzondere diensten zullen verplaatst worden naar later datum
  • Pastorale ondersteuning zal vooral via telefoon en email plaatsvinden (via: [email protected] en 0418-651539)
  • Alleen bij crisispastoraat (naderend sterven of bij overlijden) zal, in overleg met medische professionals, pastorale begeleiding plaatsvinden.

Voor de periode na 1 juli, zal vervolgbeleid komen, die eveneens in lijn zal zijn met landelijke maatregelen/ beleid landelijke kerk. Tot slot willen we u vragen om deze informatie te delen. Heb oog voor eenieder om u heen. Kijk hoe u zelf, met inachtneming van de maatregelen, naar mensen in de buurt kan omzien. Daarin van harte Gods zegen toegewenst. 

Ik groet u allen, namens de kerkenraad, met broederlijke groeten.

Ds. K.E. Schonewille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten


7
jun
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Online kerkdienst
7
jun
18:30 uur: D.s. G.J. Wolters (Almkerk)
Online kerkdienst

Agenda


Geen agenda-items gevonden.