Liefde voor God en de naaste


 

Op het kerkelijk wapen van onze christelijke gemeente (zie boven) staan de Latijnse worden EGO VIVO. Deze woorden betekenen: Ik Leef! N.a.v. de woorden uit het bijbelboek Galaten 2 vers 20 ‘…niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij‘. Het is het merkteken, dat weergeeft wat het geheim is van de gemeente. Het is niet de eigen kracht waarop de gemeente bouwt, maar de kracht van onze Heere Jezus Christus. We hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, want ‘Christus is voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren‘. Wij hebben alles aan Hem te danken! Want Hij is ‘om onze overtredingen overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging‘. Wij aanbidden Hem als Heer, tot eer van de Vader, dit alles door het vernieuwende werk van de Geest. Naast de liefde tot God, is er de liefde tot de naaste. Deze naastenliefde dient gestalte te krijgen naar iedere mens toe, ver weg of dichtbij en op de wijze van: ‘Heb je naaste lief, als jezelf!‘ Dit krijgt o.a. gestalte in de plek, die een bepaalde groep migranten (Birmezen) innemen binnen onze gemeente. Zie de video hieronder.

 

 

 

 

Kerkdiensten


23
jan
10:00 uur: Ds. B.J. van der Kamp uit Harderwijk
Online kerkdienst
23
jan
18:30 uur: Prop. P. van der Schee uit Hoevelaken
Online kerkdienst

Agenda


Geen agenda-items gevonden.