Een gemeente met liefde voor Christus


 

emptytomb

De Hervormde Gemeente van Waardenburg – Neerijnen is een christocentrische gemeente. We hebben Christus lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, want ‘Christus is voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren‘. Wij hebben alles aan Hem te danken! Want Hij is ‘om onze overtredingen overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging‘. Wij aanbidden Hem daarom als Heere. Dit is naar de wil van de Vader, want in Filip. 2: 9-11 staat, dat God  ‘Hem een Naam geschonken heeft boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader’.

Om het christocentrische van de gemeente tot uitdrukking te brengen staan de Latijnse worden EGO VIVO op het kerkelijk wapen van de Hervormde Gemeente van Waardenburg – Neerijnen. Deze woorden betekenen: Ik Leef! Het is het merkteken, dat weergeeft wat het geheim is van de gemeente. Het is niet de eigen kracht waarop de gemeente bouwt, maar de opstandingskracht van onze Heere Jezus Christus. Dat geheim wordt mooi verwoord in Gal. 2: 20, waar staat: ‘niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij‘ en ook in het mooie gezang hieronder.

Jezus leeft en ik met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en zijn stem

roept ook mij straks tot het leven,

opdat ik zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw.

 

 

 

 

 

Kerkdiensten


21
jul
18:30 uur: ds J.Hogenhout (Meteren)
Kerkgebouw Neerijnen
21
jul
10:00 uur: ds. G.C. Klok (Putten)
Kerkgebouw Waardenburg

Agenda


Geen agenda-items gevonden.