Een gemeente met liefde voor Christus


De kerkelijke gemeente bestaat al eeuwen en heeft ook een kerkelijk wapen (zie afbeelding onder).  Op het kerkelijk wapen staan de Latijnse worden EGO VIVO. Deze woorden betekenen: Ik Leef! Het is het merkteken, dat weergeeft wat het geheim is van de gemeente. Het is niet de eigen kracht waarop de gemeente bouwt, maar de (opstandings)kracht van onze Heere Jezus Christus. We noemen ons daarom een christocentrische gemeente. We hebben Christus lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, want ‘Christus is voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren’. Wij hebben alles aan Hem te danken! Want Hij is ‘om onze overtredingen overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging’. Wij aanbidden Hem als Heere, tot eer van de Vader, dit alles door het vernieuwende werk van de Geest. Dit is naar de wil van de Vader, want in Filip. 2: 9-11 staat, dat God  ‘Hem een Naam geschonken heeft boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader’.

                ‘…niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij(Gal. 2: 20)

 

Jezus leeft en ik met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en zijn stem

roept ook mij straks tot het leven,

opdat ik zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw.

 

 

 

 

 

Kerkdiensten


24
nov
18:30 uur: Prof. dr. J. Hoek (Veenendaal)
Kerkgebouw Waardenburg
24
nov
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Kerkgebouw Waardenburg

Agenda


Geen agenda-items gevonden.