Stille Week met Aart Bergwerff (terugblik)


Matthäus Passion en Stille Week

De passiestilten in de Stille Week werden vanwege het coronavirus online gestalte gegeven. Er werden een aantal stukken uit de Matthäus Passion gespeeld door de bekende organist en inwoner van ons dorp: Aart Bergwerff. Tot bemoediging en troost van zoveel mensen, die thuis (moeten) zitten of het moeilijk/stress hebben in deze periode. In zijn Matthäus Passion gebruikt Bach teksten uit het Evangelie naar de beschrijving van Mattheus. Ds. Emile Schonewille las elke avond een aantal Bijbellezingen en sprak een gebed uit en Aart Bergwerff speelde op dat moment de juiste koralen en orgelmuziek daarbij. Hieronder staat een link van een opname van een van de avonden, daaronder staat het programma, dat gevolgd werd.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/818/events/recording/158645340000818

Stille week 2020 met Aart Bergwerff

Maandagavond 6 april 2020

 • Begroeting
 • Openingskoor Matthäus Passion van Bach, met daarin verweven het gezang ‘Jezus leven van ons leven’ (Gezang 49:1, uit Bundel 1938)
 • Bijbellezing Mat. 26: 1-5; Het plan van de hogepriesters en de oudsten
 • Koraal: Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt (Gezang 42:1 uit Bundel 1938)
 • Bijbellezing Mat. 26: 6-13; De zalving in Bethanië en 14-16; Het verraad van Judas
 • Koraal: Niet Gij, nee ik moest sterven (Gezang 39:2 uit Bundel 1938)
 • Bijbellezing Mat. 26: 17-30 Het Avondmaal
 • Moment van stilte en aansluitend gebed
 • Koraal: Houd Gij mij in uw hoede (Lied 183: 4, uit Liedboek voor de Kerken)

Dinsdagavond 7 april 2020

 • Begroeting
 • Orgelspel bij lied 180 (Liedboek v.d. Kerken) Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen
 • Bijbellezing Mat. 26: 31-35; Aankondiging van de verloochening door Petrus
 • Koraal: U zij de dank mijns harten (Gezang 32:4, uit Bundel 1938)
 • Bijbellezing Mat. 26: 36-42; Jezus in de Hof van Gethsémane
 • Koraal: Wat mijn God wil, geschied’ altijd (Lied 403:1, uit Liedboek voor de Kerken)
 • Bijbellezing Mat. 26: 43-46; Hof van Gethsémane en 47-56; De gevangenneming van Jezus
 • Moment van stilte en aansluitend gebed
 • Orgelkoraal: O Mensch, bewein dein Sünde gross (melodie Psalm 68) – J.S. Bach

Woensdagavond 8 april 2020

 • Begroeting
 • Orgelkoraal: Bin ich gleich von dir gewichen
 • Bijbellezing Mat. 27: 1-24; Jezus voor Pilatus. Dood van Judas
 • Koraal: Beveel gerust uw wegen (gezang 180:1, uit Bundel 1938)
 • Bijbellezing Mat. 27: 25-30; De veroordeling en bespotting van Jezus
 • Moment van stilte en aansluitend gebed
 • Koraal (twee coupletten): O hoofd vol bloed en wonden (Lied 183: 1 en 2, uit Liedboek voor de Kerken)

Donderdagavond 9 april 2020

 • Begroeting
 • Orgelkoraal: O Traurigkeit, o Herzeleid – Johannes Brahms (Lied 195, Liedboek voor de Kerken)
 • Bijbellezing Mat. 27: 31-50; De kruisiging en overlijden van Jezus
 • Koraal: Als ‘k eens van d’ aarde scheide (Gezang 32: 5, uit Bundel 1938)
 • Bijbellezing Mat. 27: 51-56 vervolg
 • Moment van stilte en aansluitend gebed
 • Slotkoor uit de Matthäus Passion: Wir setzen uns in Tränen nieder

 

 

Kerkdiensten


17
jan
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Online kerkdienst
17
jan
18:30 uur: kand. H. Meijer (Rotterdam)
Online kerkdienst
24
jan
10:00 uur: ds. K.E. Schonewille
Online kerkdienst
24
jan
18:30 uur: ds. K.E. Schonewille
Online kerkdienst

Agenda


19
jan
Moment in de kerk (reservering verplicht)
14:00 | Kerkgebouw Waardenburg
19
jan
Moment in de kerk (reservering verplicht)
19:30 | Kerkgebouw Waardenburg
20
jan
Kerkenraadsvergadering
19:30 | Kerkgebouw Waardenburg