Vacatures kerkenraad


Geachte zuster/broeder in de Heere Jezus,

We maken u bekend dat er heel wat vacatures in de kerkenraad komen. De volgende personen zullen
namelijk de kerkenraad verlaten: Dhr. C. van Dooijeweert (persoonlijke redenen), dhr. J.P.
Scheurwater (verhuizing), dhr. A. Verstegen (aftredend, niet herkiesbaar), dhr. R. van Willigen
(aftredend, stelt zich niet verkiesbaar). We zijn hen enorm dankbaar voor het werk dat zij hebben
mogen verrichten in liefde voor de gemeente. Dat betekent natuurlijk wel een stuk nood als het gaat de
vele vacatures in het ambt van ouderling. We willen de gemeente oproepen voor gebed voor deze zaak
en dat er nieuwe mensen beschikbaar mogen komen om in het ambt van ouderling de Heere Jezus en
de gemeente te mogen dienen. Gebed hierin is het eerste wat wij vragen, vervolgens wordt u gevraagd
om namen aan te bevelen voor de vacatures, die gaan komen, in vertrouwen op God of Hij hen door
Zijn Woord en Geest beschikbaar wil maken.
De kerkorde.
Bij de verkiezing tot een broeder in het ambt volgen we de regeling van de kerkorde (ord.3. Art.6, lid
4). We geven een aantal noties uit deze ordinantie weer:
– Voorafgaande aan de kandidaatstelling wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend
bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in
aanmerking komen (ord. 3, art. 6, lid 2).
– Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon
worden ingediend door stemgerechtigde1
leden van de gemeente, kan de verkiezing door de
kerkenraad geschieden.
– Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon zijn ingediend
door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de kerkenraad de aanbevolen als deze verkiesbaar
is verkozen verklaren.
– Als de kerkenraad van de onder c en d genoemde bevoegdheid geen gebruik maakt of als voor die
vacature de namen van twee of meer personen zijn ingediend die elk door vijf of meer stemgerechtigde
leden van de gemeente zijn aanbevolen, stelt de kerkenraad voor deze vacature na kennisneming van
de aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de
gemeente plaatsvindt. (ord. 3. art. 6, lid 4, c, d, e)
We willen u vragen om, voor woensdag 23 december, aanbevelingen schriftelijk en ondertekend in te
dienen bij de scriba (postvak kerkenraad: Dorpsstraat 27, 4181 BM, Waardenburg). Onder de
voorwaarde van Jakobus 4:15. U kunt dit formulier (zie onder) daarvoor gebruiken. We wensen u
allen Gods zegen toe.

Met broederlijke groet, ds. K.E. Schonewille

 

Invulstrook_______________________________________________________________________

Ik (naam en adres): ………………………………………………………………………………………………….

beveel de volgende persoon/personen aan voor het ambt van ouderling:

.………………………………………………………………………………………………………………………(naam en adres)
.………………………………………………………………………………………………………………………(naam en adres)
.………………………………………………………………………………………………………………………(naam en adres)
.………………………………………………………………………………………………………………………(naam en adres)
.………………………………………………………………………………………………………………………(naam en adres)

Uw handtekening:………………………………………………………………………………………………………………………

1 De stemgerechtigde leden zijn in onze hervormde gemeente de belijdende leden

Kerkdiensten


1
aug
10:00 uur: ds. C.J. van der Dussen (Ede)
Kerkgebouw Neerijnen
1
aug
18:30 uur: ds. L. van Wingerden (‘s Hertogenbosch)
Kerkgebouw Waardenburg

Agenda


Geen agenda-items gevonden.