ANBI

Hervormde gemeente Waardenburg Neerijnen
Plaats: Waardenburg.
Adres: Dorpsstraat 23.
Postcode: 4181 BM.

Plaats: Neerijnen
Adres: Van Pallandtweg 12.
Postcode: 4182CA.

RSIN-nummers:

RSIN-nummer College van Kerkrentmeesters (CVK): 0025.71.572
RSIN-nummer College van Diakenen (CVD): 8241.08.826

KVK-nummer:

76379701

Het beloningsbeleid:

Arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk Waardenburg Neerijnen vind u hier

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De Hervormde Gemeente van Waardenburg Neerijnen kent een kerkenraad die gevormd wordt door de ambtsdragers.
In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen of benoemd uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Kerkraad bestaat uit:
Predikant.
Het College van ouderlingen, 7 leden.
Het College van ouderling-kerkrentmeesters, 4 leden.
Het College van Diakenen, 4 leden.
De kerkenraad stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast.

Beleidsplan:

Het beleidsplan treft u hier Beleidsplan Hervormd Waardenburg - Neerijnen 2021 - 2025

Beleidsplan landelijke kerk treft u hier

Doelstelling:

Gemeente zijn van Jezus Christus, en de medemens te ondersteunen daar waar nodig.

Voorgenomen activiteiten:

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoording voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dit doet zij samen met de gemeenteleden.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiele zaken van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Financiele verantwoording:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuiteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden.

College van diakenen bestaande uit:
Voorzitter.
Penningmeester.
Secretaris.
Dragen zorg voor: Ondersteuning personen plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

College van kerkrentmeesters bestaande uit:
Voorzitter.
Penningmeester.
Secretaris.
Dragen zorg voor: Erediensten, pastoraat, gemeente zijn.

Diaconie

Hervormde gemeente te Waardenburg - Neerijnen College van Diakenen - Jaarrekening 2023

Gemeente

Hervormde gemeente te Waardenburg - Neerijnen College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2023

Kerkdiensten


16
jun
10:00 uur: Ds. J.C. Schuurman uit Putten
Kerkgebouw Neerijnen
16
jun
18:30 uur: Ds. A. van der Werf uit Wekerom
Kerkgebouw Waardenburg
23
jun
10:00 uur: Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos
Kerkgebouw Waardenburg
23
jun
18:30 uur: Ds. A. Goedvree uit Hellouw
Kerkgebouw Neerijnen

Agenda


Geen agenda-items gevonden.