Contact

U kunt naast onderstaande gegevens ook uw bericht via het contactformulier indienen. Dit bericht komt bij de website beheerder aan.
Kerkgebouw Neerijnen
Neerijnen

Kerkgebouw Neerijnen

Van Pallandtweg 12
4182 CB Neerijnen
Kerkgebouw Waardenburg
Waardenburg

Kerkgebouw Waardenburg

Dorpsstraat 23
4181 BM Waardenburg

Kerkelijk centrum "De Oude School"

Dorpstraat 25
4181 BM Waardenburg

 

Beheer:

H.J.H. Kers
Kerkstraat 30
4181 AB Waardenburg

 

Telefoon:

0418 652948

Predikant

Kerkenraad

Vacant

 

Pastoraal medewerker:

D.A. Burggraaf

Dorpsstraat 27

4181 BM Waardenburg

 

Telefoon:

06 23383647

Email:

[email protected]

 

 

Scriba (post-adres gemeente)

G. de Kock
Dorpsstraat 27
4181 BM Waardenburg

 

Telefoon:

06 39182700

Email:

[email protected]

Ouderlingen

 

C. Baggerman:        06 54376858
G. de Kock: 0418 592043
G.H.J. Vuik: 06 57655924
N.T. van Helden 0418 652933
   
   

Diakonie

J.H. de Greef            0418 651903
M.J. van Steenbergen 06 30022395
A. Jonkers 0418 564006
D. Westerveen        06 10257895
   

Adres:

Dorpstraat 27

4181 BM Waardenburg

Email:

[email protected]

Bankrekening diakonie

NL53 RABO 0366 7047 88

College van kerkrentmeesters

Ouderling-Kerkrentmeesters

M. van As               0345 576037
J.W. de Jongh 0418 592079
M. van de Scheur 0418 642509
J.J.C. Sterrenberg 0418 651614
   

Adres College van Kerkrentmeesters

Dorpsstraat 27

4181 BM Waardenburg

Telefoon:

0418 652487

Email:

[email protected] 

Bankrekening CvK:

NL08 RABO 0366 7026 88

Kerkrentmeesters

M. de Boer               

0418 582471
G. de Gaaij - Boet 0418 641656
G. van Eck 0418 652487
T. de Swart 0418 651045
   

Gebruik Kerkgebouwen

 

M. van As

 

Telefoon:

0345 576037

Email:

[email protected]

 

 

 

Meldpunt sexueel misbruik: www.smpr.nl

Contactformulier