De Seniorenmiddag


Ook dit jaar wil het senioren comité van Hervormd Waardenburg-Neerijnen weer contactmiddagen organiseren.
Deze worden gehouden in ‘De Oude School, en beginnen ’s middags om 14.00 uur en duren tot ongeveer 16.15 uur.
De middagen worden geopend met een gebed, zang en meditatie.
Daarna is er een pauze waarin volop gelegenheid is om gezellig bij te praten.
Na de pauze is er een ontspannen gedeelte.
Ook dit seizoen hebben we weer een gevarieerd programma samengesteld:

2022

14 september: Deze middag wordt verzorgd door Ds. Buitink
12 oktober: Creatieve middag
9 november: Lezing door dhr. Zondag over voor- en achternamen en hoe zijn we er aangekomen?
17 december: Kerstmiddag

2023

11 januari: “Je komt ogen en oren tekort” Reisverhaal over het mooie Noorwegen verzorgd door dhr. Van Toorn.
8 februari: Bingo
15 maart: Dhr. Wijtmans verzorgd een gezellige Hollandse middag.
12 april: Paasmiddag.
10 mei: Slotmiddag.

Wij verheugen ons weer op het gezellig samenzijn en hopen u te mogen
begroeten op deze middagen.

De dames van het senioren comité.

Voor informatie:

mw. Ineke Visscher
Telefoon: 0418-652363

Kerkdiensten


1
okt
10:00 uur: Ds. C.H. Buitink
Kerkgebouw Waardenburg
1
okt
18:30 uur: Ds. W.A. van den Born uit Hei- en Boeicop
Kerkgebouw Neerijnen
8
okt
10:00 uur: Ds. J. de Jong uit Nijkerk
Kerkgebouw Neerijnen
8
okt
18:30 uur: ds. W.M. Roseboom uit Herwijnen
Kerkgebouw Waardenburg

Agenda


2
okt
Gebedskring
19:30 | Consistorie Waardenburg
5
okt
Inleveren spullen kerkmarkt
19:30 | De Oude School
6
okt
De Jeugdclub
18:45 | De Oude School
9
okt
Catechisatie 15+
18:45 | Pastorie