Nieuwsbrief, 5 april, 2020 Weerklankliederen Liturgie “zingen na de avonddienst”   Vorige nieuwsbrieven Nieuwsbrief, 29 maart, 2020 Nieuwsbrief, 22 maart, 2020 Nieuwsbrief, 15 maart, 2020 Nieuwsbrief, 8 maart, 2020 Nieuwsbrief, 1 maart, 2020 Nieuwsbrief, 23 februari, 2020 Nieuwsbrief, 16 februari, 2020 Nieuwsbrief, 9 februari, 2020 Niewsbrief, 2 februari, 2020 Nieuwsbrief, 26 januari 2020 Nieuwsbrief, 19 januari 2020 Nieuwsbrief, 12 januari …

Matthäus Passion en Stille Week De passiestilten in de Stille Week zullen vanwege het coronavirus online gestalte zal krijgen. Dat zal gebeuren door het live laten horen van een aantal stukken uit de Matthäus Passion, gespeeld door de bekende organist en inwoner van ons dorp: Aart Bergwerff. Tot bemoediging en troost van zoveel mensen, die thuis (moeten) zitten of het …

Bijzondere nieuwsbrief. Klik op ‘bijzondere nieuwsbrief’ voor de gehele nieuwsbrief of lees het bericht hieronder. Beste gemeenteleden, Allereerst willen wij u hartelijk groeten en Gods dragende hand toewensen in deze zeer bijzondere periode, waarin de coronacrisis ons allen bezighoudt. Een crisis, die wij niet eerder meegemaakt hebben en die het maatschappelijke, economische en persoonlijke leven ontregelt. Bemoediging We willen u …

  Op het kerkelijk wapen van onze christelijke gemeente (zie boven) staan de Latijnse worden EGO VIVO. Deze woorden betekenen: Ik Leef! N.a.v. de woorden uit het bijbelboek Galaten 2 vers 20 ‘…niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij‘. Het is het merkteken, dat weergeeft wat het geheim is van de gemeente. Het is niet de eigen kracht …

Hieronder een gedeelte van een opname, die gemaakt is door Omroep Gelderland, toen zij onze gemeente bezochten om de ‘traditie’ van Dankdag in beeld te brengen en daar vragen bij hadden. We hadden hen voor de kinderdienst op Dankdag uitgenodigd.

Hosea 11 vers 3 (klik op de bijbeltekst) De komende tijd zullen hier meer samenvattingen geplaatst worden van gehouden preken van ds. K.E. Schonewille.

De Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen is vanouds een echte dorpsgemeente. Dat betekent dat de gemeente een bepaalde breedte kent waarbinnen verschillende stromingen een plek hebben gekregen Door de gemeente als Hervormde Gemeente te karakteriseren wordt de historische verbondenheid met de Reformatie tot uitdrukking gebracht. Waarbij mag worden aangetekend dat de kerk van de Reformatie haar wortels heeft in de Vroege Kerk. …

In deze Stille week volgen we Jezus’laatste dagen. De precieze datering van wanneer Jezus stierf is ingewikkeld omdat er weinig gegevens in de Bijbel zelf staan. Een mogelijke betrouwbare reconstructie van de laatste dagen van zijn leven op aarde speelt zich af in het jaar 33. Jezus stierf dan op vrijdag 3 april 33 na Chr. om ongeveer 15 uur …