Wake up Deborah is een wereldwijde gebedsbeweging. Jongeren hebben behoefte aan gebed op alle terreinen van hun leven. We willen gemeenteleden specifiek laten bidden voor jongeren in onze gemeente, om zo een verbinding tussen generaties te leggen. Regelmatig tijd nemen om te bidden voor jouw jongere, maakt een verschil in hun leven. Gebed zal een uitwerking hebben in de levens …

De landelijke vereniging De Christenvrouw is op 13 maart 2018 opgeheven. Wij zijn per die datum in onze gemeente doorgegaan als “Christenvrouw Hervormd Waardenburg-Neerijnen”. De leden komen iedere derde woensdag van de maand samen in ‘De Oude School’. De avonden beginnen om 19.45 uur. Wij hebben ieder seizoen een heel divers programma. Ook u/jij bent van harte welkom op deze …

Bidden. De Heere God deelgenoot maken van gedachten, daden, vragen, beslissingen, overpeinzingen, dankbaarheid, blijdschap, zorgen, verdriet…. Hij weet de woorden al voordat ze worden uitgesproken. Maar Hij wil deze woorden ook van u en jou horen. Iedere maandag om 18.45 uur komt de gebedskring in de consistorie van Waardenburg bij elkaar om bijbel te lezen, te bidden en te zingen. …