Bidden. De Heere God deelgenoot maken van gedachten, daden, vragen, beslissingen, overpeinzingen, dankbaarheid, blijdschap, zorgen, verdriet…. Hij weet de woorden al voordat ze worden uitgesproken. Maar Hij wil deze woorden ook van u en jou horen. Iedere eerste maandag van de maand om 19:30 uur komt de gebedskring in de consistorie van Waardenburg bij elkaar om bijbel te lezen, te …

Van september tot mei komen de leden bijeen in ‘De Oude School’. De avonden beginnen om 19.45 uur. Wij hebben ieder seizoen een divers programma, variërend van gastsprekers met interessante lezingen tot gezellig met elkaar bezig zijn. Als afsluiting hebben we in mei een etentje. De Christenvrouw is een vereniging voor zowel jonge als oudere vrouwen. Nieuwsgierig? Kom een keertje …